Portfolio Verbinden

Iedere opdracht is maatwerk. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van eerdere opdrachten en ervaringen. Kan ik iets voor je betekenen? Bel 06 16075878 of mail: yvonne@couragebetekent.nl

Netwerk Constructieve veiligheid IMG_1054

Kennisnetwerk Constructieve Veiligheid

Het kennisnetwerk is ontwikkeld als samenwerkingsnetwerk, waarin beheerders optimaal gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring met constructieve veiligheid van bruggen. Zorgen voor inzicht in de overeenkomsten en verschillen qua organisatie, aanpak, voortgang en (actuele) vraagstukken.

Mijn rol: proces (mede)organiseren en faciliteren van de bijeenkomsten, zowel qua inhoud als proces en daarbij het creëren van een wij-gevoel.

Platform Bruggen IMG_0874

Platform Bruggen

Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Om beter samen te werken aan de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Mijn rol: verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het verbinden van het netwerk. Verschillende activiteiten initiëren, opzetten en aanjagen om het platform tot een succes te maken. Zorgen dat we door de bomen het bos weer zien’ en de energie in de sector gaat stromen.

Club van 25 IMG_1060

Club van 25 – Samen grip op ons areaal

Zo’n 15 – 25 Nederlands brugbeheerders vormen de werkgroep ‘Samen grip op ons areaal’. Deze brugbeheerders brengen hun hele areaal en de staat daarvan samen in beeld, ontwikkelen een aanpak om hier grip op te krijgen. Ook leveren ze input voor de 2.0 versie van het prognoserapport ‘Instandhouding civiele infrastructuur’.

Mijn rol: als projectleider initieer, organiseer en faciliteer ik o.a. bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en komen tot concrete stappen. Zo ontstaat er beweging op individueel, groeps- en landelijk niveau.

Metselwerk samenwerking IMG_1065

Innovatieve samenwerking metselwerk

Een unieke samenwerking tussen 4 ingenieursbureaus, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Utrecht. Met de gezamenlijk ontwikkelde onderzoeks- en berekeningsmethodiek is het gelukt om alle 40 metselwerk boogbruggen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch te redden van de sloophamer. We behouden het historisch erfgoed en besparen de stad een hoop tijd, geld en onnodige verkeersoverlast.

Mijn rol: als opdrachtgever en initiatiefnemer zorgen voor (onderling) vertrouwen om concurrenten de moed te geven om het anders te doen en samen te werken om echte innovatie tot stand te brengen.